Przejdź do treści

Dokumenty adopcyjne

Ankieta przedadopcyjna

Adopcja psa ze schroniska to dla nas zawsze wielkie wydarzenie, ale i ogromna odpowiedzialność. W wyborze dobrego domu dla pieska pomagają nam niewątpliwie wizyta przedadopcyjna, ale także ankieta przedadopcyjna. Zachęcamy potencjalnych adoptujących do jej wypełnienia.

Formularz można pobrać z naszej strony, z załączników poniżej, bądź przesłać na adres info@psi-jaciel.pl wiadomość z prośbą o przesłanie ankiety na maila.

W PRZYPADKU PRZESYŁANIA ANKIETY UPRZEJMIE PROSIMY O NADANIE TYTUŁU MAILA ZGODNIE ZE WZOREM: „ANKIETA PRZEDADOPCYJNA- IMIĘ PSA


Umowa adopcyjna

Adopcja ma służyć przede wszystkim poprawie warunków życia podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dlatego tak bardzo istotne jest, by decyzja o adopcji była przemyślana przez wszystkich członków rodziny i by wszyscy zapoznali się z warunkami, jakie należy spełnić, adoptując pieska ze schroniska.

Bywa, że adopcja nie kończy się dobrze, z różnych powodów: braku świadomości adoptujących, braku wzorców pokoleniowych, zbyt dużych oczekiwań wobec psa, itd. W takich sytuacjach adoptowany psiak najczęściej wraca do schroniska lub wyrzucany jest na ulicę. Powrót psa z adopcji może zakończyć się całkowitą utratą zaufania do człowieka, a w konsekwencji zmianą jego zachowania, pogorszeniem kondycji fizycznej, chorobą, a nawet śmiercią. Niemniej jednak lepsze to, niźli porzucanie psa gdziekolwiek. Ma on wówczas szansę na pracę z behawiorystą, na opiekę wolontariuszy i odpowiedzialną rodzinę.

Umowa adopcyjna jest dokumentem, który w pewien sposób zabezpiecza psa i gwarantuje mu bezpieczną przyszłość.


Jeśli jesteś zdecydowany na adopcję pieska, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami 692 524 568 lub 785 532 837
lub do schroniska w środy w godzinach 16:00-18:00 lub w soboty w godzinach 8:00-10:00.

Udostępnisz? Tak też możesz pomóc!