Adopcja ma służyć przede wszystkim poprawie warunków życia podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dlatego tak bardzo istotne jest, by decyzja o adopcji była przemyślana przez wszystkich członków rodziny i by wszyscy zapoznali się z warunkami, jakie należy spełnić, adoptując pieska ze schroniska.

Bywa, że adopcja nie kończy się dobrze, z różnych powodów: braku świadomości adoptujących, braku wzorców pokoleniowych, zbyt dużych oczekiwań wobec psa, itd. W takich sytuacjach adoptowany psiak najczęściej wraca do schroniska lub wyrzucany jest na ulicę. Powrót psa z adopcji może zakończyć się całkowitą utratą zaufania do człowieka, a w konsekwencji zmianą jego zachowania, pogorszeniem kondycji fizycznej, chorobą, a nawet śmiercią. Niemniej jednak lepsze to, niźli porzucanie psa gdziekolwiek. Ma on wówczas szansę na pracę z behawiorystą, na opiekę wolontariuszy i odpowiedzialną rodzinę.

Umowa adopcyjna jest dokumentem, który w pewien sposób zabezpiecza psa i gwarantuje mu bezpieczną przyszłość.

Umowa adopcyjna – otwórz

Adopcja może być dokonana wyłącznie osobiście, za okazaniem dokumentu tożsamości. Adoptującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przed wydaniem psa, Stowarzyszenie „Psi-jaciel” we Wrześni może zechcieć sprawdzić warunki, w jakie ma trafić podopieczny schroniska.

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim, tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.

Jeśli jesteś zdecydowany na adopcję pieska ze schroniska we Wrześni, zapraszamy do schronu w środy od godz. 16.00 do 18.00 lub w soboty od 8.00 do 10.00.
Jeśli te terminy Ci nie odpowiadają, umów się z nami telefonicznie (Sandra – tel. 502 690 314, Agata – tel. 785 299 967, Karolina – tel. 669 809 565, Magdalena – tel. 665 443 926).

Pamiętaj!!!
Nie wydajemy psów na łańcuch, linkę, czy inny postronek!!!