Przejdź do treści

Psi-garnij wirtualnie

Na czym polega wirtualna adopcja?

Nie każdy miłośnik psiaków może sobie pozwolić na przygarnięcie pod swój dach czworonoga. Przeszkodą mogą być nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, częsta nieobecność w domu, praca związana z dalekimi wyjazdami, alergia na sierść, czy brak zgody pozostałych domowników. Rozwiązaniem w tym przypadku może być wirtualna adopcja. Oczywiście nie zastąpi ona bezpośredniego kontaktu z pieskiem i codziennych z nim spacerów, ale da ogromna satysfakcję i poczucie, że ratujemy życie bezdomniaczkowi, czyniąc jego warunki życia w schronisku bardziej znośnymi.

Wirtualna adopcja daje możliwość opiekowania się wybranym psiakiem na odległość. Spośród wszystkich podopiecznych wrzesińskiego schroniska, Wirtualny Psi-jaciel wybiera sobie pieska, któremu chciałby zaoferować opiekę zdalnie, poprzez comiesięczną wpłatę zadeklarowanej kwoty. Oczywiście nie wyklucza to spotkań ze swoim wybrańcem. Wirtualny Psi-jaciel, gdy tylko czas mu na to pozwoli, może odwiedzić swojego podopiecznego w schronisku. Stowarzyszenie natomiast informuje Wirtualnego Psi-jaciela o losie Jego wybrańca, przesyłając jego aktualne fotografie, relacjonując stan jego zdrowia, komunikując o dokonanych dla niego zakupach, zabiegach pielęgnacyjnych, weterynaryjnych, czy powiadamiając o adopcji realnej.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce „Nasi podopieczni”, przy piesku, który został psi-garnięty wirtualnie, pojawi się nazwisko Wirtualnego Psi-jaciela.


Kto i jak może zostać Wirtualnym Psi-jacielem?

Wirtualnym Psi-jacielem może zostać osoba fizyczna, prawna, czy też określona grupa ludzi (np. szkoła, klasa, itp.). Osoba fizyczna musi mieć jednak ukończone 18 lat. Natomiast firmy, szkoły i organizacje otrzymają certyfikat Stowarzyszenia Psi-jaciel, nadający im tytuł firm przyjaznych zwierzętom.

Jak zostać Wirtualnym Psi-jacielem? Po pierwsze, należy dokonać wyboru swojego podopiecznego. Wszystkie pieski z wrzesińskiego schroniska umieszczone są w zakładce „Nasi podopieczni”. Po dokonaniu wyboru, wysyłacie Państwo wiadomość na adres: info@psi-jaciel.pl. W wiadomości podajecie Państwo imię psi-garniętego wirtualnie pieska oraz swoje imię i nazwisko, tylko imię, bądź pseudonim – dane, które będą widoczne przy zdjęciu wybranego pieska na stronie Stowarzyszenia Psi-jaciel. Przesłana wiadomość będzie wówczas jednoznaczna ze złożeniem deklaracji comiesięcznych wpłat na rzecz swojego podopiecznego. Zadeklarowaną kwotę (20 zł, 30 zł lub 40 zł) należy wpłacać na konto Stowarzyszenia Psi-jaciel we Wrześni, w tytule płatności wpisując: „Adopcja wirtualna + imię pieska”.

Numer konta do przelewów:

46 1600 1462 1845 0970 2000 0001


Jakie są koszty?

To wszystko zależy od Państwa możliwości finansowych oraz od wielkości pieska, jakiego Państwo wybierzecie. Zarówno suczki jak i samce, pogrupowani są w zakładce „Nasi podopieczni” na pieski: małe, średnie i duże.

Wybierając pieska małego, deklarujecie Państwo comiesięczną wpłatę 20 zł, średniego 30 zł, a dużego 40 zł.Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa może i chce wpłacać większą kwotę, to może to zrobić.


Czy adoptując wirtualnie podejmuję stałe zobowiązanie?

Oczywiście, że nie. Zdajemy sobie sprawę, że czasem każde obciążenie dla budżetu domowego może być trudne. Dlatego w każdym momencie można zrezygnować z wirtualnej adopcji. Wystarczy przysłać wiadomość na adres: info@psi-jaciel.pl z informacją o rezygnacji i zaprzestać dokonywania kolejnych wpłat na konto Stowarzyszenia. Nie ma jednak możliwości zwrotu dokonanych wcześniej wpłat.


Na co są przeznaczane pieniądze z wpłat?

Środki finansowe uzyskane z wirtualnej adopcji przeznaczone są na wikt i opierunek podopiecznych schroniska we Wrześni w taki sposób, by pobyt w schronisku uczynić dla nich bardziej znośnym. W tej chwili potrzeby są tak ogromne, że trudno jest nam zagwarantować, iż adoptowany wirtualnie piesek będzie miał zapewnione lepsze warunki, aniżeli ten, który nie doczekał się Wirtualnego Psi-jaciela. Nie jest to możliwe chociażby z tego względu, że jeden kojec zamieszkują zazwyczaj dwa, a w skrajnych przypadkach także trzy i cztery psiaki. Poza tym podopieczni schroniska to towarzysze tej samej niedoli i trudno jest wyróżniać któregokolwiek. Tym niemniej naszą ambicją jest to, by w przyszłości każdy psiak miał przy kojcu swoją szafeczkę, a w niej swoją smycz, obróżkę czy puszorek, swoją szczotkę, ulubioną zabawkę i smakołyki. W kojcu natomiast piękną i ciepłą budę, swoje dwie miseczki, jedną na wodę, a drugą na karmę. Marzymy o sytuacji: jeden kojec – jeden psiak. Obecna sytuacja jeszcze na to nie pozwala. Psie budy w schronisku są w różnej kondycji, jedne całkiem nowe, inne wymagają wymiany. Jeśli psi-garnięty wirtualnie piesek mieszka w starej już i zniszczonej budzie, to wpłaty od wirtualnego Psi-jaciela pozwolą na szybszą jej wymianę. Jeśli kocyk, czy kołderka, którą wyściełana jest jego buda, będą już wysłużone, to wpłaty od Wirtualnego Psi-jaciela pozwolą na zakup nowej. A jeżeli piesek będzie wymagał pielęgnacji kosmetycznej, to nie będzie musiał czekać do letniej kąpieli zorganizowanej przez wolontariuszy, ale dzięki wpłatom pojedzie do profesjonalnego gabinetu odnowy. Musicie mieć jednak Państwo świadomość, że w przypadku braku środków na skomplikowane leczenie pieska bardzo chorego, pieniążki z wpłat od wirtualnych Psi-jaciół, mogą być w części przeznaczone na pomoc dla najbardziej potrzebujących podopiecznych.


Czy piesek adoptowany wirtualnie może zostać adoptowany realnie?

Oczywiście, że tak. Adopcja wirtualna jest wspaniałym rozwiązaniem dla obu stron, ale nic nie zastąpi psiakowi prawdziwego domu, ciepłego legowiska, kochającej rodziny i codziennych spacerów. Naszym podstawowym zadaniem jest znalezienie dobrych domów dla możliwie jak największej ilości piesków.

Jeśli Państwa podopieczny oddany zostanie do adopcji realnej, adopcja wirtualna traci ważność, a wizytówka psa zostaje usunięta ze strony Stowarzyszenia wraz z danymi wirtualnego Psi-jaciela. Stowarzyszenie natomiast niezwłocznie powiadomi Państwa o adopcji. Wówczas możecie Państwo wybrać nowego podopiecznego, bądź nie podejmować kolejnej adopcji wirtualnej.

udostępnisz? Tak też możesz pomóc!