Data i miejsce znalezienia:
Płeć
:
Cecha charakterystyczna
:

Kontakt: schronisko (tel. 500 191 039)