Przejdź do treści

Domy tymczasowe

Ankieta przedadopcyjna

Adopcja psa ze schroniska to dla nas zawsze wielkie wydarzenie, ale i ogromna odpowiedzialność. W wyborze dobrego domu dla pieska pomagają nam niewątpliwie wizyta przedadopcyjna, ale także ankieta przedadopcyjna. Zachęcamy potencjalnych adoptujących do jej wypełnienia.


Umowa adopcyjna

Adopcja ma służyć przede wszystkim poprawie warunków życia podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dlatego tak bardzo istotne jest, by decyzja o adopcji była przemyślana przez wszystkich członków rodziny i by wszyscy zapoznali się z warunkami, jakie należy spełnić, adoptując pieska ze schroniska.

Bywa, że adopcja nie kończy się dobrze, z różnych powodów: braku świadomości adoptujących, braku wzorców pokoleniowych, zbyt dużych oczekiwań wobec psa, itd. W takich sytuacjach adoptowany psiak najczęściej wraca do schroniska lub wyrzucany jest na ulicę. Powrót psa z adopcji może zakończyć się całkowitą utratą zaufania do człowieka, a w konsekwencji zmianą jego zachowania, pogorszeniem kondycji fizycznej, chorobą, a nawet śmiercią. Niemniej jednak lepsze to, niźli porzucanie psa gdziekolwiek. Ma on wówczas szansę na pracę z behawiorystą, na opiekę wolontariuszy i odpowiedzialną rodzinę.

Umowa adopcyjna jest dokumentem, który w pewien sposób zabezpiecza psa i gwarantuje mu bezpieczną przyszłość.


Jeśli jesteś zdecydowany na adopcję pieska, zapraszamy do schroniska w środy w godzinach 16:00-18:00 lub w soboty w godzinach 8:00-10:00.

udostępnisz? Tak też możesz pomóc!